Om STAV Online
STAV Online er STAV i en digital udgave. Indeholdende hovedparten af opgaverne fra elevhæftet samt yderligere ca. 600 nye og supplerende opgaver.
Ved hver opgave er der en målformulering til eleven, så eleven ved, hvad der skal læres i den pågældende opgave i forhold til trinmål.
STAV Online er systematisk opbygget med grammatik, stavetræning og tegnsætning, så eleverne opnår en grundlæggende viden om dette og får indarbejdet gode stavevaner. Til hvert klassetrin er der tilføjet ca. 600 supplerende opgaver, så eleven har mulighed for at træne ekstra meget.
STAV Online er motiverende for eleverne, da der er spilelementer indbygget i hver opgave ved hjælp af et pointsystem.
STAV-systemets mål er, at eleverne via viden om grammatik og staveregler kan stave alle ord i det danske sprog korrekt.
STAV Onlines ordforråd tager udgangspunkt i kerneordene, der er de 1.019 mest almindelige ord på dansk. Disse ord kan ses i ordlisten, hvor de er markerede med en *.
Alle opgaver i STAV Online er selvrettende, så eleven med det samme får svar på, om opgaven er korrekt besvaret.
STAV Online giver læreren overblik over klassens samlede samt hver enkelt elevs niveau og dermed mulighed for at tilrettelægge undervisningen.
14 dages gratis prøveabonnement

Skoler og andre relevante institutioner, der ikke tidligere har købt Stav Online, kan få 14 dages gratis prøveabonnement til den eller de ønskede klassetrin 1.-8. klasse.

Prøveabonnementet er uforpligtende, men Dansk Psykologisk Forlag forbeholder sig retten til at tage kontakt efter abonnementets udløb.

BESTIL NU

STAV Online er STAV i en digital udgave. Indeholdende hovedparten af opgaverne fra elevhæftet samt yderligere ca. 600 nye og supplerende opgaver.
Ved hver opgave er der en målformulering til eleven, så eleven ved, hvad der skal læres i den pågældende opgave i forhold til trinmål.
STAV Online er systematisk opbygget med grammatik, stavetræning og tegnsætning, så eleverne opnår en grundlæggende viden om dette og får indarbejdet gode stavevaner. Til hvert klassetrin er der tilføjet ca. 600 supplerende opgaver, så eleven har mulighed for at træne ekstra meget.
STAV Online er motiverende for eleverne, da der er spilelementer indbygget i hver opgave ved hjælp af et pointsystem.
STAV-systemets mål er, at eleverne via viden om grammatik og staveregler kan stave alle ord i det danske sprog korrekt.
STAV Onlines ordforråd tager udgangspunkt i kerneordene, der er de 1.019 mest almindelige ord på dansk. Disse ord kan ses i ordlisten, hvor de er markerede med en *.
14 dages gratis prøveabonnement

Skoler og andre relevante institutioner, der ikke tidligere har købt Stav Online, kan få 14 dages gratis prøveabonnement til den eller de ønskede klassetrin 1.-8. klasse.

Prøveabonnementet er uforpligtende, men Dansk Psykologisk Forlag forbeholder sig retten til at tage kontakt efter abonnementets udløb.

BESTIL NU

Alle opgaver i STAV Online er selvrettende, så eleven med det samme får svar på, om opgaven er korrekt besvaret.
STAV Online giver læreren overblik over klassens samlede samt hver enkelt elevs niveau og dermed mulighed for at tilrettelægge undervisningen.
Licens

Stav Online sælges som licens til enkelte elever, enkelte klasser eller hele årgange. Licensen dækker et skoleår. Det faglige indhold i Stav Online dækker et skoleår for det pågældende klassetrin.

Stav Online kan anvendes på pc, MAC og tablets (Android og iOS).

LÆS MERE

Priser ekskl. moms

Klasselicens (1 skoleår per klasse)
kr. 1.260,00 
per klasse
1-års årgangslicens*
kr. 1.200,00 
per klasse
3-års årgangslicens*
kr. 3.240,00 
per klasse

*
Priserne for skolelicenser er per klasse for et skoleår og betales for samtlige klasser på årgangen. Eksempel: En 2-sporet skole betaler 2 x prisen for en 1-årslicens, dvs. i alt 2.400,00 ekskl. moms.

Det får læreren

Et tidssparende undervisningsmateriale med umiddelbart og løbende overblik over hver enkelt elevs kompetencer, fremskridt og arbejde med STAV Online

Mulighed for at ændre rækkefølgen af kapitler

Mulighed for at sætte deadline for, hvornår et kapitel skal gennemføres

Mulighed for generering og print af rapport over hver enkelt elevs kompetencer og fremskridt til brug ved fx skole-hjem-samtaler

Sikkerhed for, at samtlige klassens elever har adgang til systemet via UNI login

Et fuldendt grammatik- og stavesystem, der er selvrettende for eleverne

Se vejledning.

Det får eleven

Et selvrettende grammatik- og stavesystem, der med det samme viser, om svaret er korrekt eller forkert

Tre svarforsøg til hvert spørgsmål

Angivelse af det korrekte svar efter tre forkerte svarforsøg

Point ved korrekte besvarelser

Mulighed for optjening af ekstra point ved gennemførelse af supplerende opgaver som ekstra træning

Komplet overblik over, hvor langt man er kommet.

Tilskudsberettiget

STAV Online er godkendt som tilskudsberettiget undervisningsmateriale på baggrund af Undervisningsministeriets krav til digitale læremidler. Læs mere om kravene her.

Systemkrav

STAV Online kan anvendes på pc, MAC og tablets (Android og iOS) og kan tilgås via alle moderne browsere.

Det får læreren

Et tidssparende undervisningsmateriale med umiddelbart og løbende overblik over hver enkelt elevs kompetencer, fremskridt og arbejde med STAV Online

Mulighed for at ændre rækkefølgen af kapitler

Mulighed for at sætte deadline for, hvornår et kapitel skal gennemføres

Mulighed for generering og print af rapport over hver enkelt elevs kompetencer og fremskridt til brug ved fx skole-hjem-samtaler

Sikkerhed for, at samtlige klassens elever har adgang til systemet via UNI login

Et fuldendt grammatik- og stavesystem, der er selvrettende for eleverne

Se vejledning.

Systemkrav

STAV Online kan anvendes på pc, MAC og tablets (Android og iOS) og kan tilgås via alle moderne browsere.

Det får eleven

Et selvrettende grammatik- og stavesystem, der med det samme viser, om svaret er korrekt eller forkert

Tre svarforsøg til hvert spørgsmål

Angivelse af det korrekte svar efter tre forkerte svarforsøg

Point ved korrekte besvarelser

Mulighed for optjening af ekstra point ved gennemførelse af supplerende opgaver som ekstra træning

Komplet overblik over, hvor langt man er kommet.

Tilskudsberettiget

STAV Online er godkendt som tilskudsberettiget undervisningsmateriale på baggrund af Undervisningsministeriets krav til digitale læremidler. Læs mere om kravene her.

Det får eleven

Et selvrettende grammatik- og stavesystem, der med det samme viser, om svaret er korrekt eller forkert

Tre svarforsøg til hvert spørgsmål

Angivelse af det korrekte svar efter tre forkerte svarforsøg

Point ved korrekte besvarelser

Mulighed for optjening af ekstra point ved gennemførelse af supplerende opgaver som ekstra træning

Komplet overblik over, hvor langt man er kommet.

Det får læreren

Et tidssparende undervisningsmateriale med umiddelbart og løbende overblik over hver enkelt elevs kompetencer, fremskridt og arbejde med STAV Online

Mulighed for at ændre rækkefølgen af kapitler

Mulighed for at sætte deadline for, hvornår et kapitel skal gennemføres

Mulighed for generering og print af rapport over hver enkelt elevs kompetencer og fremskridt til brug ved fx skole-hjem-samtaler

Sikkerhed for, at samtlige klassens elever har adgang til systemet via UNI login

Et fuldendt grammatik- og stavesystem, der er selvrettende for eleverne

Se vejledning.

Tilskudsberettiget

STAV Online er godkendt som tilskudsberettiget undervisningsmateriale på baggrund af Undervisningsministeriets krav til digitale læremidler. Læs mere om kravene her.

Systemkrav

STAV Online kan anvendes på pc, MAC og tablets (Android og iOS) og kan tilgås via alle moderne browsere.